راه حل های تیم فنی نرم افزار

از مشاوره تا اجرا و برون سپاری، بسیاری شرکت ها به تیم فنی اعتماد کرده اند

180+
مشاوره، طراحی و اجرای نرم افزار

مشاوره در حوزه نرم افزار به کسب و کارها، تحلیل و طراحی نرم افزار، معماری سیستم های نرم افزاری پیچیده، اجرا، تست، مستند سازی و تحویل توسط تیم های حرفه ای و با تجربه ایرانی و بین المللی

35+
آموزش، مدیریت و هدایت تیم های نرم افزاری

هدایت و آموزش تیم های فنی شرکت و سازمان شما، ارزیابی عملکرد نیروهای فنی و تکنیکال شرکت شما، مشاوره و رهبری پروژه های بزرگ نرم افزاری و زیرساختی، جذب و معرفی نیروهای فنی و نرم افزاری مجرب

150+
برون سپاری همه خدمات فناوری اطلاعات

مدیر فنی واحد آی تی کسب و کار شما را برون سپاری میکند. از فاز تحلیل و طراحی محصول، ارتباط با مشتریان تا اجرا و پشتیبانی، مستند سازی و تحویل نرم افزار، استقرار سیستم ها، با ما برون سپاری کنید